Kurs FCE exam

Zdaj z nami egzamin!

FCE exam

Kurs przygotowuje do podejścia do egzaminu FCE, jednego z najbardziej popularnych egzaminów językowych. Podczas kursu słuchacze nauczą się rozumieć podstawowe struktury gramatyczne występujace na egzaminie, rozwiązywać typowe zadania egzaminacyjne, pisać podstawowe prace w języku angielskim, rozumieć dłuższe wypowiedzi ze słuchu oraz wypowiadać się na typowe tematy na poziomie B2.

Kursy firmowe:

Kursy indywidualne: