Privacy Policy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Custom-Made Monika Sarapa z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwalskiej 28/9.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych, pisząc na adres e-mail info@custommade.pl lub adres siedziby.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty, kontaktu lub przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie:
  a) art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane,
  b) art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w celu wykonania obowiązków wynikających z prawa pracy, przez co rozumiemy także:
  • wykonywanie obowiązków z zakresu BHP,
  • rozliczanie wszelkich należności,
  • zgłaszanie pracowników do odpowiednich urzędów,
  • archiwizowanie akt osobowych,
  • wykonywanie obowiązków względem ZUS, urzędów skarbowych czy NFZ,
  • ocenę zdolności pracownika do pracy,
  • wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1352 ze zm.) oraz z regulaminu ZFŚS
  c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj.:
  • dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową o pracę,
  • stosowania monitoringu wizyjnego/monitoringu poczty elektronicznej/monitoringu Internetu/monitoringu lokalizacji pojazdów służbowych,
  • realizacji umów z klientami, kontrahentami i dostawcami organizacji.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą następujące podmioty: pracownicy i współpracownicy Custom-Made.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres od 6 miesięcy, w przypadku nienawiązania bezpośredniej współpracy, do 2ch lat po jej zakończeniu w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 6. Posiada Pan/Pani prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez kontakt mailowy info@custommade.pl – jeżeli uprzednio wyraził(a) Pan/Pani taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych odbywa się na jej podstawie,
  6. przenoszenia swoich danych osobowych,
  7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO.
 7.  

Niezależnie od powyższego przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne przy kontakcie mailowym lub telefonicznym, a wymagane w przypadku kontaktu za pomocą formularza. W przypadku nie podania przez Pana/Panią danych osobowych w wyniku kontaktu za pomocą formularza, będzie skutkowało brakiem kontaktu z naszej strony.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego/do organizacji międzynarodowej.
 3. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) tak, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów poniżej w naszej Polityce Prywatności.