Kurs FCE exam

Zdaj z nami egzamin!

FCE exam

Kurs przygotowuje do podejścia do egzaminu Cambridge FCE (First Certificate in English), jednego z najbardziej popularnych egzaminów językowych. Podczas kursu słuchacze nauczą się rozumieć i stosować podstawowe struktury gramatyczne występujące na egzaminie, rozwiązywać typowe zadania egzaminacyjne, pisać prace w języku angielskim, rozumieć dłuższe wypowiedzi ze słuchu oraz wypowiadać się na typowe tematy na poziomie B2.

Kursy firmowe:

Kursy indywidualne: